Lọc hồ sơ
 Lĩnh vực: Loại hồ sơ:
Từ khóa:
(Mã hồ sơ, họ tên, địa chỉ, loại thủ tục hành chính, ...)
Ngày nộp từ:  đến
Kết quả
Có tổng số 21766 hồ sơ
Số bản ghi:
Mã hồ sơ Ngày nộp Ngày hẹn trả Người nộp Địa chỉ Tình trạng Loại hồ sơ
382292017* 22/9/2017 11/10/2017 Lê Trọng Danh Bắc Hồng Đang thụ lý
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thổ cư).
422292017* 22/9/2017 11/10/2017 Bùi Thị Thân Đức Thuận Đang thụ lý
Thừa kế quyền sử dụng đất
832292017* 22/9/2017 22/9/2017 Phan Xuân Ban Nam Hồng Đang thụ lý
Đăng ký thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất
1372292017* 22/9/2017 27/9/2017 Nguyễn Đình Hiếu Bắc Hồng Đang thụ lý
Hồ sơ đề nghị điều chỉnh GPXD đối với nhà ở riêng lẻ
1412292017* 22/9/2017 22/9/2017 Lê Danh Quý Bắc Hồng Đang thụ lý
Xóa thế chấp
1412292017* 22/9/2017 22/9/2017 Lê Anh Xuân Bắc Hồng Đang thụ lý
Xóa thế chấp
382292017* 22/9/2017 11/10/2017 Trần Thành Toại Bắc Hồng Đang thụ lý
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thổ cư).
832292017* 22/9/2017 22/9/2017 Nguyễn Văn Mạo Nam Hồng Đang thụ lý
Đăng ký thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất
382292017* 22/9/2017 10/10/2017 Hà Minh Giám Bắc Hồng Đang thụ lý
Chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đất thổ cư).
1412292017* 22/9/2017 22/9/2017 Bùi Văn Tiệp Đậu Liêu Đang thụ lý
Xóa thế chấp
Có 21766 hồ sơ trong kết quả tìm kiếm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • ...
 • cuối
 • Tra cứu hồ sơ