Lọc hồ sơ
 Lĩnh vực: Loại hồ sơ:
Từ khóa:
(Mã hồ sơ, họ tên, địa chỉ, loại thủ tục hành chính, ...)
Ngày nộp từ:  đến
Kết quả
Có tổng số 22204 hồ sơ
Số bản ghi:
Mã hồ sơ Ngày nộp Ngày hẹn trả Người nộp Địa chỉ Tình trạng Loại hồ sơ
16524102017* 24/10/2017 3/11/2017 Nguyễn Minh Thọ Phường Bắc Hồng Đã trả kết quả
Cấp giấy chứng nhận QSD đất
8324102017* 24/10/2017 25/10/2017 Nguyễn Khắc Đức Phường Trung Lương Đã trả kết quả
Đăng ký thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất
14124102017* 24/10/2017 24/10/2017 Trần Thị Nhân Phường Nam Hồng Đã trả kết quả
Xóa thế chấp
8324102017* 24/10/2017 24/10/2017 Bùi Đức Thịnh Đậu Liêu Đã trả kết quả
Đăng ký thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất
14124102017* 24/10/2017 24/10/2017 Lê Xuân Hợp Phường Đức Thuận Đã trả kết quả
Xóa thế chấp
14124102017* 24/10/2017 24/10/2017 Nguyễn Duy Hùng Phường Bắc Hồng Đã trả kết quả
Xóa thế chấp
8324102017* 24/10/2017 24/10/2017 Nguyễn Thị Phận Phường Đức Thuận Đã trả kết quả
Đăng ký thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất
14924102017* 24/10/2017 3/11/2017 Nguyễn Văn Tạo Phường Bắc Hồng Đã trả kết quả
Tách, hợp thửa đối với hộ gia đình, cá nhân
12224102017* 24/10/2017 30/10/2017 Nguyễn Văn Hiền Đức Thuận Đã trả kết quả
Hô sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ
8324102017* 24/10/2017 24/10/2017 La Văn Ái Phường Nam Hồng Đã trả kết quả
Đăng ký thế chấp bảo lãnh quyền sử dụng đất
Có 22204 hồ sơ trong kết quả tìm kiếm
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • ...
 • cuối
 • Tra cứu hồ sơ